Homepage Westerhoven-Events » Dorpsonderscheiding Westerhoven

Westerhovense Dorpsonderscheiding:
d'n Opperman


Jaarlijks kan iemand uit ons dorp door de Dorpsraad Westerhoven tot "Opperman" worden benoemd. 
De voordracht voor deze benoeming komt vanuit mens(en) uit de Westerhovense gemeenschap.     
Bij de benoeming tot "Opperman" hoort het bronzen beeldje "de Mouw op de Driepoot".
De titel Opperman en het beeldje komt de Opperman toe op grond van grote verdienste voor de Westerhovense gemeenschap.
Het oorspronkelijke beeld "de Mouw", ontworpen door kunstenaar Willie van der Putt staat op het Monseigneur Biemansplein.
De originele sculptuur verwijst naar de vele goede metselaars uit Westerhoven die in de vroegere eeuwen als seizoenarbeiders in geheel Nederland hun brood verdienden. Ze kregen hierdoor de naam “Buitengaanders”.
Hieraan heeft gemeenschapshuis De Buitengaander vanaf 1995 haar naam te danken. 
De zinken bak (de mouw) die op de driepoot staat, werd vol geschept met specie. De opperman droeg de mouw via de ladder naar boven en verdeelde de specie over de metselkuipen van de metselaars.

Inwoners van Westerhoven kunnen hun kandidaat tot 1 december a.s. voordragen voor de titel "Opperman"" door het downloaden en invullen van dit formulier op de site: https://dorpsraadwesterhoven.nl/nieuws/
Een papieren formulier is verkrijgbaar bij De Buitengaander.