Zoek je als Westerhovense vereniging, organisatie of Stichting vrijwilligers?
Stuur je verzoek dan in middels onderstaand formulier.

Voor het formulier, kijk onder de vacatures.

VACATURES:


Bestuursleden De Buitengaander:

Ben jij die maatschappelijke betrokken persoon, die bereid is stappen te zetten voor ons mooie Westerhoven?
Kom dan het enthousiaste bestuur van de Buitengaander versterken.
Wij zijn op zoek naar personen met affiniteit voor Westerhoven, en die een warm hart heeft voor ons dorpshuis.

Waarom zou je dit doen?

De Buitengaander vervult een belangrijke sociale en culturele functie voor Westerhoven. Ons dorpshuis wil een gezellige, centrale ontmoetingsplaats zijn voor het (plaatselijke) verenigingsleven en de inwoners van Westerhoven en omgeving.
Voor nu en in de toekomst. Jij kunt actief en creatief meedenken en meebeslissen over de koers van ons dorpshuis.
Het is daarbij erg waardevol voor jezelf (en anderen) om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid en het welzijn van Westerhoven.

Wat vragen we van jou?

We verwachten uiteraard dat je bereid bent je in te zetten voor het dorp. De tijdsinvestering komt neer op zo’n 2 a 3 uur per week. Soms iets meer, soms iets minder. Verder durft je vernieuwend te denken, je kunt je onafhankelijk opstellen, je hebt voorzitterskwaliteiten en bovenal; je hebt er zin in!
Voel jij een match, en/of wil je graag meer informatie? Stuur dan een bericht naar frank.claas@planet.nl
 

De Buitengaander, vrijwilligers op alle fronten:

Ontmoetingscentrum De Buitengaander is het multifunctionele dorpshuis van Westerhoven en is daarmee een ontmoetingsplek voor verenigingen, groepen, bedrijven en individuen. De Buitengaander is als inloophuis de dorpshuiskamer van Westerhoven.
Aan mensen die zich via De Buitengaander in willen zetten voor de Westerhovense gemeenschap hebben we helaas een groot tekort. Een gemeenschapshuis kan alleen maar bestaan bij de gratie en hulp van de gemeenschap en we vinden het allemaal belangrijk en vanzelfsprekend dat we bereikbaar en toegankelijk zijn en dat er leven in de brouwerij is. Want daar draait het om: Bedoeld vóór en gedragen dóór de gemeenschap. 

Omdat we momenteel voor onze huidige rollen en voor activiteiten mensen tekort komen doen we een beroep op de Westerhovense gemeenschap! Zet je in voor de Buitengaander!
Heb je vragen over een functie of interesse in de invulling van een functie: neem dan contact op met Marloes van Beek,
040-2013961, info@buitengaander.nl of met Frank Claas, 06-30398785 frank.claas@planet.nl


Bochtencommissaris Westerhovense Wielerronde 2024

Voor de Westerhovense Wielerronde op zaterdag 25 mei zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee komen helpen bij de op- en afbouw van het evenement. Opbouwen doen we vanaf 08:00 uur tot 11:00 uur en opruimen vanaf 20:30 uur tot ongeveer 22:00 uur. Wil je in de op en/of afbouwgroep komen helpen, meld je dan aan via frank.claas@planet.nl.

Ook zoeken we naar bochtencommissarissen die tussen 12:00 en 17:00 en/of tussen 17:00 uur en 21:00 uur de verantwoording voor een parcoursbocht nemen. Meer informatie via Frank Claas 06-30398785


Bestuursleden Vereniging Collectief Westerhoven:

Het doel van de Vereniging Collectief Westerhoven (VCW) is om op diverse fronten de onderlinge krachten te bundelen tussen zoveel mogelijk Westerhovense verenigingen, stichtingen en organisaties. Dit om een breed ondersteunend, verbindend, lerend, adviserend en bestuurlijk platform te vormen, waarbij de kracht toeneemt door samenwerking op diverse bestuurlijke en operationele fronten.
VCW wil binnen de snel veranderende samenleving de Westerhovense organisaties levensvatbaar en toekomstbestendig houden. Volgens VCW wordt het nu dan ook tijd dat ook wij in Westerhoven gaan omdenken. Dit om het verenigingsleven krachtig te houden en in de toekomst voor ons dorp te waarborgen.
Het bestuurlijk met elkaar samenwerken van diverse organisaties zie je momenteel in elke Bergeijkse kern ontstaan.
VCW beoogt een samenwerkingskoepel te zijn en met haar organisaties de toekomst van het verenigingsleven in Westerhoven veilig te stellen. VCW is bewust een vereniging omdat zij de autonomie en de zeggenschap bij de aangesloten organisaties wil laten middels de leden van die organisaties. 
Je helpt mee om het Westerhovense verenigingsleven voor de toekomst te behouden. Je werkt met een ervaren bestuurljk team en krijgt een gedegen inzicht in het reilen en zeilen binnen de Westerhovense verenigingen.


Leden Filmclub Westerhoven

Hetgeen er van de vrijwilliger verwacht wordt is dat er bij Westerhovense activiteiten/evenementen, samen met de collegae filmclubleden opnames worden gemaakt. .
De noodzakelijke apparatuur is beschikbaar vanuit de filmclub. Hou je van filmen, dan kun in deze rol een perfecte hobby vinden. Wil jij die rol in gaan vullen dan horen we dit uiteraard graag van jou.
Heb je interesse neem dan contact op met De Buitengaander, Yvon van Beek. Zij bereikbaar onder het nummer 040-2013961 of via info@buitengaander.nl


Redacteur MikMak

De redactie van de MikMak is het verzamelpunt van kopij, verzorgt de lay-out en de drukwerkklare aanlevering. Na het drukken wordt de MikMak door een aantal vrijwilligers vergaard, geniet en bezorgd.

Wat ga je doen?:
Samen met een andere redacteur verzamel je de aangeleverde kopij. Je maakt keuzes wat er in de komende editie geplaatst gaat worden en bepaalt en maakt de opzet en lay-out van de komende editie. Vragen of afwijzingen over of van artikelen worden door jou besproken met de inzender. Je zorgt ervoor dat het blad drukklaar wordt aangeleverd aan de drukker. Na het drukken zorgen de vergaarders en bezorgers de verdere verwerking.
Wat we van je verwachten:
Dat je maandelijks enthousiast meewerkt aan de totstandkoming van de MikMak. We verwachten van dat je je betrokken voelt met Westerhoven en dat je over voldoende computervaardigheden beschikt. Vrijwilligheid maar géén vrijblijvendheid is voor deze functie erg relevant, aangezien de MikMak maandelijks dient te verschijnen.

Verdere bijzonderheden: 
Graag nodigen we alle Westerhovenaren uit om de functie in te vullen, en uitdrukkelijk jonge Westerhovenaren.
Qua tijdsbesteding moet je rekenen op een besteding van 4 à 6 uur per maand, met daar tussendoor wat ad-hoc werkzaamheden.

Vragen of reageren?
Is je interesse gewekt en je wilt reageren, bel dan naar Frank Claas: 06-30398785 of naar Jo Coppens 06-30370061.


Formulier voor vacaturemelding: